01. Bosch van Drakesteinfontein
De "Bosch van Drakesteinfontein". Ludieke bijnaam "Het monument voor de schoonmoeders". Ontwerp van Ir. J.J.Dony. Uiterste wilsbeschikking van Jhr.Mr. J.P.J. Bosch van Drakestein, Commissaris van de Koningin van 1856 tot 1894. Hij overleed in mei 1894. Hij gaf een legaat van fl.10.000-. De bouw vond plaats ter herinnering aan zijn echtgenote Elisabeth welke op 25 augustus 1884 overleed en de beide tweelingkinderen Paulina Maria en Henriette Wilhelmina Frederica die op 16-jarige leeftijd overleden,op resp. 19 en 20 november 1881. Onthuld 19 juli 1903. Metalen versieringen vervaardigd door de fa. Braat uit Delft. Steenhouwerwerk van N. Gloudemans en Zn. Beeldhouwwerk van Jac. en Jos Goossens in de winter van 1902-1903. De draak, van gedreven koper, draagt het wapenschild der familie met de spreuk "Virtute et labore" (door deugd en arbeid). Op 4 sokkels nog 4 draken die, samen met vissenkoppen, water spuwen. Allegorische voorstelling aan de voorzijde in koper: een vrouwenfiguur met twee meisjes waarvan er een aalmoes geeft aan een arm vrouwtje. Spreuk "Charitate nibetant" (Zij blonken uit door liefdadigheid) Op 13 oktober 2000 brak de grote draak af en stortte neer. Zij bleek totaal verroest te zijn en men  was bang dat reparatie niet meer mogelijk was. Het Metaalbedrijf van Dijk uit Tilburg bleek echter hiertoe toch in staat te zijn en op 14 december 2001 werd het monument weer compleet door terugplaatsing van deze draak.

      

VorigeVolgende