23. Het Brabants varken
Bronzen kunstwerk dat staat op een betonnen plateau op het voorplein van het Provinciehuis Brabantlaan 1. Het heeft de afmetingen 365 x 187 x 110; (plateau) 365 x 187 x 27. Het is vervaardigd door Kees Jansen en gedateerd 1979. Een staande zeug en elf biggen. De beeldengroep is op 9 juni 1979 onthuld door Ir. P.J. Lardinois ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Vereniging van Varkenshouders van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond, i.v.m. de ontwikkeling der varkenshouderij.

      

VorigeVolgende