Noordzijde 2.2 Pelikaan met jongen

       

       

Het originele beeldje, dat zich in het depot van museum de Bouwloods bevindt, toont duidelijk nog het nest met de drie jongen voor de vogel. Hier werd de legende van de moederpelikaan verbeeld, die haar jongen voedt met bloed door in haar eigen borst te prikken, een symbool voor de zichzelf opofferende Christus. Omdat men in de Middeleeuwen geen idee had hoe een pelikaan er uit zag, werd deze vaak als een roofvogel uitgebeeld.