Noordzijde 2.3 Hond met hoeven

       

       

Dit hondachtig roofdiertje kreeg van de negentiende-eeuwse bedenkers poten met hoeven toebedeeld. Hij knabbelt dan ook lustig op zijn eigen achterpoot, iets dat ongetwijfeld een symbolische betekenis zal hebben. Het beeldje is met zekerheid niet gebaseerd op een middeleeuwse voorganger. Op oude tekeningen zijn hier twee elkaar omhelzende figuurtjes zichtbaar. Wellicht gaat het hier om een bewaard oud beeldje, dat vooralsnog nergens anders geplaatst kan worden. Het geeft een man weer, waarvoor op de luchtboog een dier heeft gezeten, waarvan alleen de achterpoten resteren.