Noordzijde 2.4 Cisterspeler

       

       

Bij deze muzikant, vol overgave zijn citer met een pen bespelend, is goed zichtbaar hoe de restaurateurs van de negentiende eeuw zich vrij nauwkeurig aan het authentieke beeldje hebben gehouden. Zowel de houding van het figuurtje als de kleding is aan het oude beeldje ontleend. Het origineel - een van de best bewaarde - is in het Noord-Brabants Museum te bewonderen.