Noordzijde 2.5 Doedelzakspeler

       

       

Deze mollige nar, met bolle wangen de doedelzak bespelend, is ongetwijfeld een van de bekendste beeldjes van de Sint-Jan. In de Middeleeuwen was de doedelzak een echt volksinstrument en werd vaak bespeeld door herders. Ook in de beeldende kunst en op schilderijen van Jeroen Bosch zien we meermalen doedelzakspelers afgebeeld. Deze nar heeft het zichzelf wat comfortabeler gemaakt, door op een kussen met grote flossen plaats te nemen. Deze details zijn overgenomen van het zeer compleet bewaard gebleven originele beeldje, dat zich in het Noord-Brabants Museum bevindt. Het huidige figuurtje heeft, net als het originele, een hoed aan een band op de rug hangen.