Noordzijde 4.1 Man drinkend uit vaatje

       

       

Deze luchtboogfiguur heeft aan een kruikje niet genoeg en heeft het biervaatje aan de mond gezet. De dronkaard heeft een mismaakt gezicht in de vorm van een vissenkop gekregen. Ook het oude beeldje in Museum de Bouwloods, hoewel ernstig verweerd, toont een mismaakt toelopend gezicht. Het figuurtje hoort daardoor mogelijk bij de groep beeldjes van gebrekkige en misdeelde, die bij Maria om genezing kwamen.