Noordzijde 4.5 Fluitspeler

       

       

Dit mannetje speelt vol overgave op een dwarsfluit. Het figuurtje gaat terug op een door Hezenmans getekend middeleeuws beeldje, dat echter niet bewaard is gebleven. Hezenmans tekent het figuurtje met de hoed op de rug, een teken dat we vermoedelijk te maken hebben met een herder die musiceert voor Maria en het pasgeboren kind.