Noordzijde 4.6 Roofvogel

       

       

Deze omhoogkijkende roofvogel volgt in grote lijnen de oorspronkelijke sculptuur op deze plek, nu bewaard in Museum de Bouwloods. Het opvallendste verschil zit hem in de poten; het oude beeldje bezit eerder de klauwen van een monster dan echte vogelpoten. Mogelijk verbeeldt de vogel het symbool voor Johannes de Evangelist, de adelaar.