Noordzijde 5.4 Peinzende man

       

       

Dit mannetje lijkt zijn zorgen en zonden te zitten overpeinzen, met zijn hoofd op een hand steunend, in gedachten verzonken. Het is niet uitgesloten dat het nu zo negentiende-eeuws ogende figuurtje is gebaseerd op een oud, niet meer bestaand beeldje.