Noordzijde 5.6 Dubbelkoppig monster

       

       

Dit Dubbelkoppig monster, dat slechts twee poten heeft, is een vrij getrouwe kopie van het goed bewaard gebleven origineel in Museum de Bouwloods. De twee koppen zijn niet gelijk, maar hebben beide hun eigen grimas. Op het destijds ingemetselde voetstuk van het tweepotig gedrocht is het meesterteken van de beeldhouwer nog goed herkenbaar.