Noordzijde 6.3 Monstertje

       

       

Dit monstertje, met demonische blik, zit rechtop op de luchtboog, alsof het een kunstje doet. Het beeldje is weliswaar een negentiende-eeuws ontwerp, maar Hezenmans schetste op die plek wel al een rechtop zittend beest. Dit oude beeldje is niet bewaard gebleven.