Noordzijde 7.4 Achterover hangende man

       

       

In eerste instantie kunnen we slechts gissen naar de betekenis van deze vreemd achterover hangende man. De negentiende-eeuwse beeldhouwer hield zich wat de houding van de figuur vrij precies aan het middeleeuwse beeldje, nu in Museum de Bouwloods. Hier is te zien dat het middeleeuwse mannetje naar zijn achterste grijpt en tegelijkertijd zijn buik vasthoudt. Er is overduidelijk een zieke of gebrekkige uitgebeeld die mogelijk op voorspraak van Maria werd genezen.