Noordzijde 8.4 Vedelspeler

       

       

Dit luchtboogfiguurtje met zijn typisch negentiende-eeuwse vormgeving bespeelt de vedel en is zeer waarschijnlijk wel naar een oud voorbeeld gemaakt. Met de hoed nederig op de rug hangend, stelde het van oorsprong waarschijnlijk een voor Maria en kind spelende herder voor. Het gezicht van de negentiende-eeuwse vedelspeler is overduidelijk een portret, misschien wel een zelfportret van de beeldhouwer.