Noordzijde 8.5 Man met kruik

       

       

Alsof het een pottenbakker betreft, houdt deze figuur een kruik voor zich op de luchtboog. Het negentiende-eeuwse beeldje is met zekerheid geŽnt op een middeleeuwse voorganger. Het middeleeuwse beeldje is weliswaar niet bewaard gebleven, maart er is wel een schets van uit 1854. De gebroeders Donkers maakten deze in verband met hun deelname aan de prijsvraag voor de restauratie van de Sint Jan.