Zuidzijde 1.1 Luitspeler

       

       

Deze vrolijke luitspeler, met puntcapuchon, is een van de vele muzikanten op de luchtbogen. Het negentiende-eeuwse beeldje is vermoedelijk gebaseerd op een sterk verweerd figuurtje op die plek, dat een musicerende herder voorstelde.