Zuidzijde 1.3 Doedelzakspeler

       

       

Deze muzikant draagt een merkwaardige punthoed en heeft tressen aan de mouwen hangen. De doedelzak was in de Middeleeuwen vooral een instrument dat door herders werd bespeeld en mogelijk was deze hier dan ook uitgebeeld. Het luchtboogbeeldje waarop dit negentiende figuurtje is gebaseerd, is niet bewaard gebleven.