Zuidzijde 2.5 triangelspeler

       

       

De triangelspeler levert onverstoorbaar zijn bijdrage aan het muziekstuk dat op de luchtbogen wordt uitgevoerd. Het beeldje is gebaseerd op een niet bewaard, zwaar verweerd origineel, waaraan niet meer te herkennen was wat het heeft voorgesteld.