Zuidzijde 3.1 Herder

       

       

Deze oude, kalende man, steunend op een herdersstaf, moet gerekend worden tot de groep herders die Maria met kind aanbidden. Nederig, met de hoed op de rug hangend, zit hij op de boog. Het beeldje is geŽnt op een niet bewaard gebleven middeleeuws figuurtje. De herdersstaf of kromstaf was een van de cadeaus die de herders aan Christus schonken en is nog steeds het symbool van bisschoppen en abten.