Zuidzijde 3.3 Man met blaasbalg

       

       

Hier zit een mannetje met hoofddoek op de boog, met op zijn schoot een blaasbalg. Aan zijn schouders hangt een grote korf, gevuld met houtblokken voor het vuur dat hij brandend moet houden. Het beeldje is een vrij getrouwe kopie van het middeleeuwse figuurtje, nu in Museum de Bouwloods. Het heeft vrijwel dezelfde houding, maar heeft de blaasbalg vast alsof hij het bespeelt als een tokkelinstrument en is in het verleden dan ook wel voor een muzikant aangezien. Misschien was het ook wel de bedoeling om een nepinstrument uit te beelden, want op een andere luchtboog wordt immers een blaasbalg met een vleesvork bespeeld, alsof het een vedel is.