Zuidzijde 4.4 Koning Kaspar

       

       

Bij de restauratie in de negentiende eeuw werd op deze plek op de luchtboog koning Kaspar uitgebeeld. Het oude beeldje, nu in Museum de Bouwloods, is verminkt bewaard gebleven. Hoewel op een oude foto zichtbaar is dat het beeldje een nu verdwenen attribuut, gelijkend op de kelk die bij het nieuwe beeldje aanwezig is, in de rechter hand heeft, is het toch twijfelachtig of hier oorspronkelijk een der drie koningen was uitgebeeld. Ofschoon het beeldje op allerlei punten het oude voorbeeld volgt, heeft het oude duidelijk een soort houweel op de linker schouder, waar nu een scepter of staf is aangebracht.