Zuidzijde 5.3 Man met karnvaatje

       

       

Dit eenvoudig geklede mannetje roert met beide handen met een stok in het vaatje dat voor hem op de luchtboog staat, alsof hij boter aan het karnen is. Het oude beeldje is bewaard gebleven en tentoongesteld in Museum de Bouwloods. Of het voorwerp wat hierop is uitgebeeld ook een vaatje betreft, is overigens te betwijfelen.