Zuidzijde 5.4 Roofvogel

       

       

Deze vreemde vogel, met klauwen als van een roofdier, heeft een verenpakket dat als een soort schubbenschild is vormgegeven. Op oude foto's is goed zichtbaar dat het oude beeldje de vleugels gestreken had, terwijl deze de vleugels wijd gesperd heeft. Ook keek het gevleugelde wezen achterom over de schouder, in tegenstelling tot het huidige exemplaar dat een opwaartse blik vertoont.