Zuidzijde 5.5 Tweepotig monster

       

       

Dit hybride gedrocht heeft slechts twee geklauwde poten en een kop die nog het meest aan een kameel doet denken. Het beeldje is grotendeels een getrouwe kopie van een niet bewaard gebleven exemplaar, dat echter op oude foto's nog goed herkenbaar is. Alleen een deel van de kop, met name het gezicht, werd overduidelijk met neogotische trekken vormgegeven.