Zuidzijde 6.1 Monster met vogelkop

       

       

Dit hybride monster, met drakenvleugels en een zwanenkop is grotendeels een negentiende-eeuws bedenksel. Het is geen griffioen, want het bezit alleen achterpoten in de vorm van vervaarlijke klauwen. Vermoedelijk waren slechts deze klauwen nog overgebleven van het oude beeldje en was de rest door weer en wind verdwenen.