Zuidzijde 6.5 Figuur met hoofdkap/Gesluierde figuur

       

       

Deze merkwaardige figuur, met lang gewaad, heeft de handen wrijvend in elkaar geslagen. Een hoofdsluier bedekt het gezicht, zodat we niet eens kunnen vaststellen of we met een man of een vrouw te maken hebben. Hebben we hier te maken met een rouwende of biddende figuur?