Zuidzijde 8.1 Tekenaar met passer

       

       

De tekenaar verrichte belangrijk werk bij de bouw van de kathedraal. Dit negentiende-eeuwse figuurtje construeert met een passer de maten van de steenblokken op het perkament dat op zijn schoot ligt. In de Middeleeuwen gold de passer als symbool voor de architect.