Noorderportaal 02. Salvator Mundi

       

       

Centraal boven in het timpaan is Christus als Salvator Mundi, redder van de wereld weergegeven. Christus is staand uitgehouwen en maakt met zijn rechter hand een zegenend gebaar, terwijl hij op de andere de rijksappel ophoudt. Achter zijn hoofd is een kruisnimbus aangebracht. De Salvator Mundi is het enige beeld in de gehele transeptgevel waarvan het origineel bewaard is gebleven. Het originele beeld in de bouwloods is van een harde Belgische kalksteen (witsteen) en niet van tufsteen zoals in de catalogus van de bouwloods wordt vermeld. Hier wordt ook gesteld dat het vervangende beeld al op 19 juli 1860 voltooid zou zijn geweest, maar de betreffende verwijzing slaat op het beeld van God de Vader in de geveltop (N76). Zichtbaar op de tekeningen van De Jong (1847) en Donkers (1855) is dat het beeld nog intact is en ook nog een hoofd heeft, dat momenteel niet meer aanwezig is. Merkwaardig genoeg tekent De Jong geen rijksappel en de gebroeders Donkers wel. Bij De Jong lijkt de zegenende hand nog aanwezig; bij de Gebroeders donkers niet meer. Hoewel het origineel ernstig is beschadigd, kunnen allerlei details nog worden vergeleken met het vervangende beeld uit de negentiende eeuw. De plooival van de mantel lijkt zorgvuldig te zijn overgenomen, net als het onderhemd, de haarlokken, de rijksappel en het borstkruis. Ook de kruisnimbus is in detail overgenomen, zij het wat meer geprononceerd uitgewerkt. Alleen de V-vormige kraag lijkt te zijn vervangen door een ronde en het borstkruis is daardoor iets hoger gekomen. Zelfs het koperen kruisje in de rijksappel gaat terug op het origineel, waar het afgebroken kruis van metaal nog in de rijksappel steekt. Al met al lijkt het erop dat we waar het de negentiende-eeuwse Christus betreft kunnen spreken van een vrij gedetailleerde kopie met aanvullingen van de verdwenen onderdelen.