Noorderportaal 06. Cherubijn

       

       

Links bovenin het timpaan is een cherubijn uitgebeeld, de handen devoot gevouwen, biddend richting de centrale Christusfiguur. Twee sjerpen hangen om het geheel geverderde lijf.

De cherubijn heeft precies dezelfde houding als het originele beeld dat op de negentiende-eeuwse tekeningen is te zien.