Noorderportaal 09. Abigaïl

       

       

Links naast koning David zit eveneens op een troon zijn echtgenote Abigaïl. Zij zetelt op een aanmerkelijk rijker vormgegeven troon als David. Op de armleuningen zijn leeuwtjes uitgehouwen en tegen de armleuningen staan aan weerszijden mannetjes in middeleeuwse kledij die een pakketje vasthouden. Zelf is Abigaïl elegant weergegeven in een afwendende, nederige houding, terwijl ze met beide handen David broden aanreikt. Abigaïl is gekleed in een ruim plooiende jurk waarover een mantel met sierlijke mantelspeld. Ze is getooid met een hoge muts met sluier, waarop ook weer een rijke speld. Het sierlijke, elegante beeld volgt exact de vormen die nog in het originele beeld te herkennen waren, getuige de negentiende-eeuwse tekeningen. De armen van dat beeld waren weliswaar afgebroken, maar verder was het beeld nog redelijk intact.
De naam Abigaïl heeft een Hebreeuwse oorsprong en betekent “de vreugde van de vader” of “De vader verheugt zich”. Deze tweede vrouw van koning David werd bij de belegering van Ziklag gevangen genomen door de Amalekieten, maar later weer door David bevrijd. David en Abigaïl krijgen één zoon, Daniël. De broden die Abigaïl in haar handen heeft, hebben te maken met de Bijbelse vertelling over de voorgeschiedenis van het huwelijk met koning David. Abigaïl bood David broden en andere geschenken aan om te voorkomen dat haar eerste echtgenoot Nabal door hem zou worden aangevallen. Wellicht hebben de kleine beelden tegen de armleuningen “pakketdragers?” ook met dit thema te maken. Het originele beeld van Abigaïl is niet bewaard gebleven.