Noorderportaal 11. oning Ahasveros (Xerxes)

       

       

Rechts naast het centrale baldakijn is koning Ahasveros, in het Grieks koning Xerxes, op zijn troon gezeten uitgebeeld. De Perzische koning speelt een belangrijke rol in het boek Esther en maakt hier deel uit van de voorstelling „Esther voor Ahasveros?, samen met het hier naast geplaatste beeld van zijn tweede vrouw Esther. De koning is gezeten op een rijk vormgegeven troon met een van pinakels voorziene rugleuning en twee monstertjes op de armleuningen. Hij heeft een lange, wilde baard en draagt een kroon. In zijn rechter hand heeft hij een koperen scepter die in de richting van Esther wijst. In het boek Esther is nadrukkelijk sprake van het aanraken van Esther door Ahasveros met zijn scepter. Het negentiende-eeuwse beeld volgt nauwkeurig de vormen van het zeer goed bewaarde beeld van voor de restauratie, dat bekend is van de eerder genoemde tekeningen. Alleen de scepter en wellicht de kroon lijken te ontbreken bij het originele beeld, dat niet bewaard bleef. De enige tegenstrijdigheid tussen de weergave van De jong uit 1847 en de gebroeders Donkers uit 1855 is dat de eerste de figuur schijnbaar blootshoofds tekent, terwijl de iets gedetailleerdere jongere tekening een figuur met een soort tulband laat zien. Wellicht was dit onderdeel minder goed bewaard gebleven. Vermoedelijk kon het originele beeld model staan voor het nieuw te hakken beeld, want er werd in 1860 geen gipsmodel van gemaakt. Wel werd een model voor het hoofd gemaakt, dat in de nieuwe versie een kroon kreeg. Behalve het kopje is er door Lambert Hezenmans in 1860 ook een tekening gemaakt van het gehele beeld. Het staat op een verzamelblad met meerdere onderdelen van het portaal.