Noorderportaal 14. Twaalf stamvaders

       

       

Rond het gebeeldhouwde timpaan, onder de archivolten met de Oudsten, is een slingerende, van driepassen en toten voorziene lijst aangebracht, waartussen de hoofden van de twaalf stamvaders van Israel zijn uitgebeeld. De koningen zijn geenszins een neogotische toevoeging, maar gaan terug op tot de restauratie bewaard gebleven hoofden. Deze zijn duidelijk zichtbaar op de tekeningen van Servaas de Jong en de gebroeders Donkers. De koningen zijn vooralsnog niet persoonlijk te identificeren. Voor de koppen werden kort na 1860 twaalf gipsmodellen vervaardigd, ten behoeve van het hakken van de uiteindelijke zandstenen exemplaren. De gipsmodellen, alle bewaard in het gipsdepot van de bouwloods, worden hier in samenhang met het beeldhouwwerk getoond.