Noorderportaal 49. Andreas

       

       

De apostel Andreas heeft half lang, golvend haar, een baard en is blootsvoets. Hij draagt een lang gewaad en een wijd geplooide overmantel. Met beide handen houdt hij een enorm houten ‘Andreaskruis’ (een diagonaal kruis) vast, dat rechts naast hem op de grond staat. Andreas wordt afgebeeld met het kruis dat naar hem genoemd is, omdat hij de hem opgelegde kruisiging niet wilde ondergaan op een kruis van dezelfde vorm als waar Jezus aan was gestorven.