Noorderportaal 69. Twee engelen met het wapen mgr. Zwijssen

       

       

Juist boven de top van de spitsboog boven de archivolten van het portaal is een kleine wimberg met een figuratieve invulling. In de smal toelopende zwikken zijn engelen in lange gewaden geplaatst, die samen een wapenschild vasthouden. Het wapen is dat van Mgr. Zwijssen, de 'opdrachtgever' voor de restauratie van de Sint-Jan. In het depot van de bouwloods wordt een in twee stukken gebroken gipsmodel van de wimberg bewaard.41 Het is op halve grootte en het wapenschild is op het model nog niet ingevuld. De engelen zijn vormgegeven naar de tot de restauratie deels bewaard gebleven engelen op deze plek uit de vijftiende eeuw. Deze zijn te zien op de tekening van De Jong en de schets van de gebroeders Donkers. Bovendien schetsten de laatste ook in detail het rechter deel van de wimberg. Uit de verschillende tekeningen is op de maken dat tussen de engelen van oorsprong geen wapenschild lijkt te hebben bestaan, maar een rond, niet nader te bepalen voorwerp.
In het timpaan zijn tussen de troonhuiven kleine, twintig centimeter hoge beeldjes geplaatst. De kraagsteentjes voor de beelden waren voor de eerste restauratie nog aanwezig, de beeldjes zelf niet.