Noorderportaal 74. Philips de Schone

       

       

Philips de Schone, kort golvend haar met een gekroonde muts, is mansgroot uitgebeeld in een tuniek met brede gordel, waarover een bonten omslag die hij met een hand vast houdt. Op de borst draagt hij aan een ketting het insigne van het Gulden Vlies en het blazoen zijn dubbelkoppige adelaar. In diverse publicaties wordt het beeld verwisseld met dat van Maximiliaan van Oostenrijk (N750).
Als bekroning van het onderste deel van de steunberen plaatste restauratiearchitect Veneman op basis van de teruggevonden fragmenten twee grote opengewerkte pinakels die als reusachtig baldakijn dienst doen. Deze waren als zodanig niet meer aanwezig voor de restauratie, maar uit opmetingen van de gebroeders Donkers uit 1855 blijkt dat de grondslagen of aanzetten er nog wel waren, want deze werden door hen opgemeten. Ook de omlopende balustrade was verdwenen, maar deze kon perfect gedetailleerd worden aan de hand van de ingebouwde restanten ervan onder de kap van de Broederschapskapel. Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden bewaart een tekening van Lambert Hezenmans dat dit beeld als onderwerp heeft. De tekening laat het volledige baldakijn met pinakelbekroning zien, waarin het beeld van Philips de schone is afgebeeld. Het lijkt een ontwerptekening te zijn, maar andere vergelijkbare tekeningen van onderdelen van de transeptgevel zijn niet bekend. Op de oorspronkelijke ontwerptekening voor de restauratie van de transeptgevel van de hand van Louis Veneman uit 1859 is hier een andere figuur ingetekend. Van het beeld is geen ontwerpmodel bewaard.