Noorderportaal 88. Profeet Jeremia

       

       

Klein beeld van een oude man met lange boord, lang geplooid gewaad met hoofdkap, de armen gekruist met schriftrol in de hand.