Noorderportaal 92. Ridder met schild

       

       

Kraagsteen met een gehurkte man, een ridder, bebaard net hoofdkap, zwaard in de rechterhand en steunend met de linkerhand op een schild. In het schild staat het jaar 2009. De kraagsteen is bij de laatste restauratie vernieuwd in zandsteen en vervangt een kalkstenen kraagsteen uit 1962, waarin ook het jaar 1962 staat.