Noorderportaal 94. Blaasbalgspeler

       

       

Zandstenen kraagsteen met een gehurkte, jonge man, lang golvend haar, met bolle wangen blazend op een doedelzak.