Noorderportaal 01a. Baldakijn

       

       
Boven het Mariabeeld is een hoog gotisch baldakijn van vier geledingen geplaatst. Het valt op door de zeer fijne detaillering van de hogeltjes en pinakels. Voordat het baldakijn in 1863 werd geplaatst, werd het in 1862 tentoongesteld op de Wereldtentoonstelling in Londen. Wie de maker is, is niet bekend.
Het baldakijn is een gecompleteerde versie van het oude baldakijn, dat voor 1860 nog grotendeels aanwezig was. Op de tekeningen van De Jong en Donkers is te zien dat drie van de vier geledingen van het baldakijn nog voorhanden waren. Op een ander schetsblad tekende de gebroeders Donkers een gedetailleerd zijaanzicht en een „plattegrond? of dwarsdoorsnede. Op deze tekening is zichtbaar dat een groot aantal details van de „microarchitectuur? van het baldakijn nog intact was. Ter hoogte van de derde geleding was het baldakijn met een anker aan de achterliggende muur verzekerd.