Noorderportaal 05. Engel

       

       

Rechts van de Salvator Mundi is een tweede engel uitgebeeld, eveneens half gekeerd en beide handen uitstrekkend naar de Christusfiguur. De houding van de engel komt exact overeen met die van de engel die op de negentiende-eeuwse tekeningen zichtbaar. Het originele beeld is niet behouden gebleven.