Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

  Vestigingwerken

  Natuurgebieden

  Zuid-Willemsvaart

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

       

Vestingstad in het groen

Zuid-Willemsvaart

   

    

Het ontstaan van de Zuid-Willemsvaart
In 1804 kwam Napoleon met het idee om het watertransport in Nederland en België te verbeteren voor militaire doeleinden. De
Willemsvaart heeft haar naam te danken aan koning Willem I, die in 1822 besloot een verbindingskanaal te graven tussen Maastricht en ‘s-Hertogenbosch om zo een economische stimulans te geven aan de regio en het land. Toen er later in Drenthe ook een Willemsvaart werd aangelegd, werd het woordje Zuid aan de naam toegevoegd. In 1819 wordt het plan voor de Zuid-Willemsvaart aan de Stedelijke raad voorgelegd. Het kanaal is 123 km lang en verbindt de steden Maastricht en ‘s-Hertogenbosch. Het plan voorziet een tracé door de noordelijke vestinggracht. De stad wil echter dat het kanaal dóór de stad loopt, omdat een traject om de stad heen geen voordelen oplevert op het gebied van overslag en handel.

       

      

De Zuid-Willemsvaart komt door de stad

Uiteindelijk valt in 1825 het besluit om het traject door de stad te graven. Het gedeelte naar Maastricht is dan al klaar. In 1826 wordt de Zuid-Willemsvaart in gebruik genomen. Maar door de vaart én door de verbeterde land- en andere waterwegen hoeven kooplieden niet langer hun goederen in de stad op en over te slaan. Slechts weinig bedrijven vestigen zich aan het kanaal. Wel blijft de stad interessant voor de zogenaamde ‘beurtvaart’, vaste vaart op gezette dagen, door beurtschippers. Vanaf 1826 zijn er lijndiensten voor zowel personen-, goederen- als gemengd vervoer.

        

Nieuwe tak Zuid-Willemsvaart
Het kanaal is de afgelopen decennia geregeld verbreed en verstevigd. In het

Nationaal Verkeers- en Vervoersplan is de Zuid-Willemsvaart tussen de Maas en Veghel opgenomen als onderdeel van het hoofdvaarwegennet van Nederland. Dit betekent dat het kanaal geschikt moet zijn voor scheepvaart van klasse IV. De vaarweg tussen Den Dungen en de Maas is nu geschikt voor klasse II. Er komt daarom een nieuwe tak tussen Rosmalen en de stad ’s-Hertogenbosch te liggen naast de A2, die momenteel wordt verbreed. Dit wil niet zeggen dat de Zuid-Willemsvaart uit het centrum verdwijnt. Hij zal gewoon blijven liggen, alleen het scheepvaartverkeer zal er niet meer doorheen varen. Dit project is naar verwachting in 2014 afgerond.

     

home

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl