Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

  Geschiedenis

  Het Interieur

  Het Exterieur

  De Kapellen

  De Ramen

  De Stille Omgang

  De Kerststal

  Diocesaan geloofsfeest

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint-Janskathedraal

       

De Sint-Jan weerspiegelt de lotgevallen van s-Hertogenbosch. Welvaart en tegenspoed. Oorlog en vrede. Vroomheid en Beeldenstorm. Brand en herstel. De geschiedenis van de kerk kent zowel hoogtepunten als dieptepunten. De Sint-Jan van toen tot nu

             

Op de plek waar nu de Sint-Jan staat, stond eerst een Romaanse kerk. De bouw hiervan startte vermoedelijk in 1220 en duurde tot 1340. Rond 1370, mogelijk na de verheffing tot kapittelkerk, begon men deze kerk echter geleidelijk aan te vervangen door een nieuwe kerk in gotische stijl. Het koor was waarschijnlijk rond 1415 voltooid, het transept rond 1470, waarna ten slotte het schip tot stand kwam. Van 1480 tot 1496 is de weelderige H. Sacramentskapel ten noorden van het koor toegevoegd. Deze kapel was in gebruik bij het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. In 1505 is de Romaanse kerk, uitgezonderd delen van de Romaanse toren, afgebroken. Als laatste verrees een hoge kruisingtoren. De gotische Sint-Jan kwam

gereed omstreeks 1530. Deze gotische Sint-Jan is als het ware over haar voorganger heen gebouwd. Er zijn nog steeds delen van de Romaanse kerk bewaard gebleven; ze zijn nog puntgaaf omdat ze nooit aan de buitenlucht bloot gesteld zijn. Oorspronkelijk zou ook de oude toren tegen de vlakte gaan, maar vanwege geldgebrek is dit niet gebeurd. De toren van de Sint-Jan was immers gepland, daar waar nu een pand van de ING Bank staat. Ofwel, de overkant van de straat. Men moest improviseren om de kerk aan te passen. Dit is ook goed te zien aan de vensters, die bij de toren smaller zijn dan die in de rest van het schip. Opvallend aan de Sint-Jan is vooral de ongewoon rijke versiering met beeldhouwwerk aan de buitenkant. Figuraal beeldhouwwerk is te vinden in de wimbergen boven de vensters van het koor, in het zuidportaal en op de luchtbogen van het schip, die met talloze schrijlings gezeten figuurtjes bevolkt zijn. Binnen en buiten zijn er in totaal zo'n 600 beelden. Koor en schip worden geschraagd door een dubbele rij luchtbogen, iets wat in Nederland verder niet voorkomt. Het interieur is weids door de vijf beuken van het schip, maar de hoogte is een beetje gedrongen vergeleken met grote gotische kathedralen: het middenschip is bijna 28 meter hoog.

       

Onderwerpen over de Sint-Janskathedraal:

          

De Geschiedenis

De Sint-Jan weerspiegelt de lotgevallen van s-Hertogenbosch. Welvaart en tegenspoed. Oorlog en vrede. Vroomheid en Beeldenstorm. Brand en herstel. De geschiedenis van de kerk kent zowel hoogtepunten als dieptepunten.

Het Interieur van de Sint-Janskathedraal

In het interieur bevinden zich meerdere interessante voorwerpen en schilderingen. De oudste schilderingen op de gewelven dateren uit de vijftiende eeuw en bevinden zich in het koor.

Het Exterieur van de Sint-Janskathedraal

De kathedraal staat bekend als een van de fraaiste voorbeelden van de Brabantse gotiek. Door de vele ornamenten in zowel het interieur als aan het exterieur behoort de Sint-Jan tot een van de rijkst versierde kerken van Nederland.

          

De Kapellen

In de Sint-Janskathedraal zijn verschillende kapellen aanwezig waaronder Sacramentskapel, Mariakapel, St. Jozefkapel en St. Vincentiuskapel.

        

De Ramen

Zoals in alle gotische kerken vormen ook in de St. Jan de grote spitsboogvensters een nadrukkelijk onderdeel van het gebouw. De wanden van de kathedraal bestaan voor een groot deel uit glas.

       

De Stille Omgang

In de bidtocht wordt het beeld van de Zoete Moeder meegedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het Mariabeeld wordt geflankeerd door flambouwen met bloemen.

        

De Kerststal

Met Kerstmis wordt in veel kerken en huiskamers een kerststal neergezet. Zo ook in de Sint-Janskathedraal een zeer uitgebreid en fraai. Hiermee wordt de boodschap dat God in het kerstkind mens is geworden, tastbaar gemaakt.

         

Diocesaan geloofsfeest

De viering van het 450-jarig bestaan van het bisdom Den Bosch leidt van 8 tot en met 17 mei 2009 tot een groot aantal activiteiten in Den Bosch.

        

home

Steun de restauratiewerkzaamheden van de Sint-Jan:

Stichting Nationaal Monument Sint-Jan

Website informatieGastenboek

Foto's copyright bij groetenuitdenbosch.nl