Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 Geschiedenis

 Het Interieur:

     De Grote Orgel

     De Doopvont

     De Preekstoel

     Het Zuidertransept

     De Lijdenaltaar

     De Hoogkoor

     De Koorbanken

     Het Noordertransept

     De Sacramentskapel

     De Heiligenbeelden

     Het Middenschip

     De Mariakapel

 Het Exterieur

 De Kapellen

 De Ramen

 De Stille Omgang

 De Kerststal

 Diocesaan geloofsfeest

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

Sint-Janskathedraal

Het interieur van de Sint-Janskathedraal

       

De Beeldenstorm uit 1566 en de overgang in hervormde handen uit 1629 hadden als resultaat dat veel onderdelen verdwenen zijn, waaronder alle vroegere altaren (37 in het begin van de vijftiende eeuw oplopend tot 52 een eeuw later), veel beelden en andere kunstwerken. Een groot verlies voor

de kerk betekende ook de verkoop in 1866 van het marmeren doksaal uit 1611 dat nu te zien is in het Victoria and Albert Museum in Londen. Deze omstreden verkoop was de aanleiding tot het tot stand komen van de monumentenzorg. Toch is er nog een aantal bijzondere inventarisstukken bewaard gebleven.

               

Via de ingang onder de toren van de kathedraal met daarboven de raam met “Het Laatste Oordeel (Marc Mulders, 2007)” komen we de onder de grote orgel de kerk binnen.
       
Het interieur van de Sint-Jan zorgt voor een oase van rust. Na binnenkomst leiden de twaalf apostelen op de pilaren je met hun blik naar het hoogkoor. De rijk versierde preekstoel uit het midden van de 16e eeuw staat pronkend midden in het schip van de Sint-Jan aan de zuidkant tegen een pilaar aan. Aan de gevelkant van de zijbeuken in het interieur van de Sint-Jan zitten nisjes, de kaarsjes die branden voor de beelden van de heiligen staand achter de fris ruikende bloemen met daarvoor de prachtig in hout uit gesneden taferelen op een bidbank. In de vloer vind men de grafzerken van onder andere vooraanstaande burgers uit ‘s-Hertogenbosch verwerkt. Omhoog kijkend ziet men het prachtig beschilderde gewelf van de kathedraal met het oorspronkelijk Engels rood op de ribben, welke worden gedragen door slanke peilers. Deze zorgen ervoor dat er een maximum aan buitenlicht het interieur

van de Sint Jan kan binnenkomen door de prachtige glas in loodvensters. De glas in lood vensters zijn vervaardigd naar ontwerpen van L. Hezenmans. De meeste dateren uit de vorige eeuw, maar er zijn ook nog een aantal bewaard gebleven die uit vroegere tijden dateren.

       
In het interieur bevinden zich ook meerdere interessante voorwerpen en schilderingen. De oudste schilderingen op de gewelven dateren uit de vijftiende eeuw en bevinden zich in het koor, een 15e-eeuwse koorgestoelte en een zeventiende-eeuwse orgelkast.

       

Onderwerpen over het interieur van de Sint-Janskathedraal:

          

De Grote Orgel

Met de voltooiing van het grote orgel wordt het herstelwerk na de grote brand van 1584 afgerond. Het nieuwe orgel kreeg een monumentale orgelkast en koorgalerij naar ontwerp van de Bossche schrijnwerker Francois Symons.

De Doopvont

De doopvont uit 1492 is vervaardigd door een Maastrichtse edelsmidkunstenaar Aert van Tricht. Het wordt gedragen door zes gebrekkige die de mensheid symboliseren in afwachting van de goddelijke genade.

De Preekstoel

De preekstoel uit ±1550 werd in gedeelten vervaardigd is duidelijk geďnspireerd op motieven en vormen van de renaissance. Zowel de kuip als het baldakijn erboven hebben een zeshoekige vorm.

          

        

Het Zuidertransept

Het Zuidertransept kent een vrij langdurige bouwgeschiedenis. Omstreeks het eerste kwart van de vijftiende eeuw werd met de bouw begonnen. De gevel van het transept is pas een eeuw later voltooid.

De Lijdensaltaar

De geschilderde luiken stellen onder meer voor: de Geboorte, de Intocht in Jeruzalem, de Opstanding en de Hemelvaart. Uit enkele aangebrachte merktekens kan men afleiden dat het retabel is gesneden en gepolychromeerd in een Antwerps atelier.

Het Hoogkoor

Het hoogkoor van de kerk was vroeger aan de voorzijde afgesloten door een monumentaal oksaal, gemaakt door Coenraed van Norenborch in 1610. Het oksaal werd in 1866 verkocht en het is nu nog te zien in het Victoria & Albert Museum in Londen.

De Koorbanken

De kanunnikenbanken die een groot van de noord- en zuidzijde van het hoogkoor in beslag nemen, kwamen omstreeks het midden van de voltooiing van het koor. De makers van de banken met hun gotische houtsnijwerk zijn niet bekend.

           

Het Noordertransept

Het noordertransept werd gebouwd in de eerste helft van de vijftiende eeuw. Het interieur van het noordertransept vertoont een aantal opmerkelijke architectonische details.

De Sacramentskapel

De kapel die Alert Duhamel en Jan Heijns bouwden voor de Lieve Vrouwe Broederschap is een pronkjuweel uit de laatste bloeiperiode van de gotiek.

          

        

De Heiligenbeelden

In de loop van de negentiende eeuw werden weer heiligenbeelden geplaatst in het interieur van de kerk. Het werden er, evenals aan de buitenzijde, meer dan ooit eerder het geval was geweest.

Het Middenschip

Vanaf 1480 werd gewerkt aan de bouw van schip en zijbeuken van de kerk, eerst aan de noorderzijbeuken, later aan de afbouw van schip en zuiderzijbeuken.

         

De Mariakapel

De Maria-devotie werd sterk bevorderd toen in 1380 in een van de steenhouwerloodsen een gehavend Mariabeeld werd ontdekt. In die tijd vond een aantal wonderlijke genezingen plaats die aan de tussenkomst van Maria werden toegeschreven.

home

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl