Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 De Geschiedenis

 De Wandeling

 Wegwijs in Oeteldonk:

     Ut Oeteldonkse Durp

     Het Hof der Amadeiro's

     Notabelen van Oeteldonk

     Oeteldonksche Club van 1882

     Oeteldonkse Emblemen

     Z.K.H. Prins Amadeiro

     Oeteldonk in het straatbeeld

     Oeteldonkse Bruiloft

     Oeteldonkse Spelregels

     Volgende Carnaval

 De Grote Optocht

 De Oeteldonkse Jeugdcarnaval

 Evenementen

Oeteldonk

Wegwijs in Oeteldonk

       

Het zou de ingreep van bisschop Godschalk zijn geweest die een aantal jongeren uit de gegoede middenstand bijeenbracht om na te denken over maatregelen om het carnavalsfeest toch te kunnen behouden. Dat gebeurde in caf d Plaats Roijaal toen Achter het Stadhuis gelegen, ter plaatse van het huidige winkelcentrum Het Lombardje. "Veredeling van het feest" moest het carnaval redden maar daarvoor was de medewerking van alle Bosschenaren vereist. Er werd daarom een spel bedacht waarin, jong en oud, arm en rijk, zich zouden kunnen vinden. Carnaval moest beschouwd gaan worden als goedaardige boertige scherts: de (zeker in die tijd) mondaine stad 's-Hertogenbosch diende daartoe de vorm van een dorp aan te nemen. Zo ontstond Oeteldonk als een driedaagse parodie op de Bossche samenleving. De stad "speelde" een plattelandsgemeente met aan het hoofd een burgervaojer compleet met raad, wethouders en een veldwachter. Ze kregen allemaal schertsnamen die verdacht veel van doen hadden met die van notabelen die het bij de carnavalsvierders verbruid hadden. Zo kreeg de burgervaojer de naam Peer vaan den Muggenheuvel, de achternaam daarvan verwees feitelijk naar de geboorteplaats van Mgr. A. Godschalk. Daar, in Den Dungen, bezat de familie Godschalk immers een stuk land met de naam "de Mugheuvel". Uiteraard was het dorp gevuld met boeren en durskes (Knilliskes en Hendrienekes). Men maakte daarbij dankbaar gebruik van de, met carnaval al langer bestaande, gewoonte van de boerenkieldracht en het dialectgebruik. In dit fictieve dorp sprak men het Oeteldonks dialect een merkwaardige mengelmoes van de vele Meijerijse dialecten waarmee de Bossche middenstanders in hun neringen vertrouwd waren.

Met de komst van de carnavalsprins in 1883 gaf men een carnavaleske reden aan het driedaagse dorpsfeest: Het Oeteldonkse Carnaval.

      

Om u enigszins wegwijs te maken in het carnaval in Oeteldonk volgt nu een overzicht over de tradities, hoe wordt het spelleke gespeeld, wie zijn de belangrijkste personages die het Oeteldonkse carnaval mede tot een groot succes maken:

       

Ut Oeteldonkse Durp

Oeteldonk is de naam die de stad 's-Hertogenbosch draagt tijdens het carnaval. Het is een van de kenmerken van het Bourgondische Carnaval. De stad 's-Hertogenbosch is dan tijdelijk een dorp: 't durp Oeteldonk.

             

Het Hof der Amadeiro's

De belangrijkste hoogwaardigheidsbekleder en koninklijk gebieder is Prins Carnaval. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Amadeiro Ricosto di Carnavallo

Notabelen van Oeteldonk

Zijn de belangrijke personen uit het durp Oeteldonk

       

              

           

Oeteldonksche Club van 1882

De vereniging die de carnaval Oeteldonk organiseert en heeft ten doel het bevorderen van een waardige carnavalsviering in Oeteldonkse geest in overeenstemming met de bij de Oeteldonkers levende tradities. 

Oeteldonkse Emblemen

Al geeft de Oeteldonksche Club van 1882 elk jaar een schildje uit, welke op de kiel genaaid kan worden.

          

         

Z.K.H. Prins Amadeiro

Prins Amadeiro (officieel: Prins Amadeiro Ricosto di Carnavallo, Ridder van het Reksam, Heer en Meester van Oeteldonk en deszelfs omliggende watervrije moerassen en zandwoestijnen enz, enz, enz.) is gedurende het Carnaval de vorst van Oeteldonk.

Oeteldonk in het straatbeeld

Verspreid door de binnenstad van s-Hertogenbosch komen we veel monumenten tegen waaruit blijkt dat de stad maar wt trots is op zijn durp Oeteldonk.

        

         

Oeteldonkse Bruiloft

Op zaterdag 30 september 2006 de grootste bruiloft van de eeuw de Federatie van carnavalsverenigingen Oeteldonk van 1968 gaat samen met de Stichting Oeteldonkse Club van 1882.

Oeteldonkse Spelregels

Oeteldonk barst van de muziek! Gelukkig is Oeteldonk gezegend met meer dan honderd clubkes. Oeteldonk al sinds jaar en dag een aantal ongeschreven afspraken.

         

          

Volgende Carnaval

De data waarop de viering van carnaval, in sommige streken of plaatsen ook wel Vastenavond genoemd, plaatsvindt hangt af van de datum waarop 1e Paasdag valt.

home

Website informatieGastenboek

Foto's copyright bij groetenuitdenbosch.nl