Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

  De Geschiedenis

  De Wandeling

  Wegwijs in Oeteldonk

  De Grote Optocht

  De Oeteldonkse Jeugdcarnaval

 Evenementen

Oeteldonk

De Oeteldonkse Jeugdcarnaval

       

 

Al in  het begin jaren van de oprichting van Oeteldonk was er al sprake van kinderbals die aanvankelijk waren voorbehouden aan de kinderen van de leden van de Sociëteit zo wordt in 1912 melding gemaakt van een zeer kleurrijke geanimeerd kinderbal in het Casino. In de twintiger jaren deze kinderbals voor een korte periode worden overgenomen door de Oeteldonksche Club. In de begin jaren 50 stond het jeugdcarnaval op een lager pitje dan de jaren daarvoor. In 1954 als gevolg van gerezen moeilijkheden het kinderbal geen doorgang meer kon vinden. Dit was de aanzet tot een nieuwe ontwikkeling en begon zijn eigen vorm te krijgen in de kinderoptocht die in 1957 voor de eerste maal op dinsdagmiddag door de Oeteldonkse straten trok. Bij de viering van het tachtigjarig bestaan van de Oeteldonksche Club werd er een Raad van elfjarigen gevormd, die tezamen met de Jeugdprins en Adjudant en een Jeugdpeer met Assessor een eigen gezicht geven aan het Jeugdcarnaval. Door de impulsen van het Ministerie van Jeugdzaken hebben in een betrekkelijk klein aantal jaren geleid tot een gevarieerd pakket van jeugdevenementen zoals het herstel van de Kinderbals, het Oliebollenfantengeloop en Keinderkwék. Met deze activiteiten wordt de basis gegeven aan de Carnavalsviering op de oude Oeteldonksche tradities.

     

Het Ministerie van Jeugdzaken van de Oeteldonksche club van 1882

Als je een echte Oeteldonker wilt worden moet je al heel jong beginnen. Evenals de volwassenen vieren ook de jongeren in Oeteldonk Carnaval en niet zo'n beetje ook! Het Ministerie van Jeugdzaken vindt zijn oorsprong in de eerste keinderoptocht in 1957. In 1960 werd het Ministerie opgericht jaarlijks wordt een uitgebreid Carnavalsprogramma samengesteld voor de jeugd tussen 0 en 12 jaar. Om de Oeteldonkse jeugd voor te bereiden op de tradities en waarden van het grote-mensen-Oeteldonk vormt een en ander een afspiegeling daarvan.

         

Opvallende zaken die het Oeteldonksche Jeugdcarnaval typeren zijn:

* Jeugdprinsverkiezing >

:

Ieder jaar wordt op de zondag na het Kwčkfestijn een jeugdprinsverkiezing gehouden. Iedere 11-jarige Oeteldonkse jongen kan zich hiervoor aanmelden. Zij moeten zich dan op verschillende manieren presenteren. Er wordt overigens niet alleen een Prins gekozen, maar ook een Geminteraod, Peerke van de Molshoop, Driekske, Vaondeldrager etc. Zij treden met Carnaval diverse malen op bij de verschillende festiviteiten. Tevens wordt het XI-je gekozen, die na de verkiezing het 'Elfjeslied' voor de Jeugdprins zingt.

* Keinderkwék

:

Op de dag van de jeugdprinsverkiezing vindt ook de Keinderkwčk plaats, een afspiegeling van het ‘grote’ Kwékfestijn, maar dan speciaal voor de jeugd. Het Keinderkwék vindt op zondagmiddag plaats, daags na het ‘grote’ Kwékfestijn.

* D’n Opkwekker

:

Voor Carnaval wordt door dit Ministerie het Carnavalsprogramma voor de jeugd samengesteld en uitgegeven. Het wordt via de basisscholen in ’s-Hertogenbosch daags voor Carnaval verspreid. Het Ministerie van Jeugdzaken zorgt ervoor dat iedere school voldoende exemplaren ontvangt voor alle leerlingen.

* Oetelkrabbelknutselfeest

:

Knutsel- en tekenwedstrijd voor de jeugd, individueel of in schoolverband. De stukken worden tentoongesteld in etalages in de stad gedurende enige weken voor Carnaval. De winnaar krijgt een wisselvaandel.

* Intocht Jeugdprins

:

Op zaterdag voor het carnaval komt de Z.K.H. Jeugdprins vanuit het winterpaleis naar zijn Oliebollenfantenrijk. Samen met de bewoners van de Rietkiet, de Koekerellen en heel veel Oeteldonkse kinderen ontvangen we de Hoogheid. Als de Hoogheid voet aan wal heeft gezet, Peerke van de Molshoop de Hoogheid welkom heeft geheten en het XI-je haar "liedje veur de prins" heeft gezongen, lopen we in optocht naar de pleinzaal in het Hoftheater der Amadeiro’s. Daar houdt Zijne Koninklijke Hoogheid.

* Oliebollenfantengeloop

:

Op de zaterdag voor Carnaval wordt voor de jeugdige Oeteldonkers een feestelijke en vrolijke wandeltocht gehouden door Oeteldonkse straten met allerlei opdrachten en verrassingen, opgeluisterd door vele muziekskes.

* Keinderkupkesfeest

:

Een vrolijke boel op zaterdagmiddag voor Carnaval in het Theater aan de Parade voor de kinderen, de ouders worden zoveel mogelijk geweerd. Een aantrekkelijk programma met voor elk wat wils.

* Oliebollenfantenbaby

:

Op Carnavalsmaandag kunnen de kinderen worden aangegeven bij de Oeteldonkse Burgelijke Stand die op de zaterdag voor Carnaval geboren zijn in Oeteldonk. De baby die vervolgens als eerste wordt aangemeld krijgt de titel Oliebollenfantenbaby. De Oliebollenfantenbaby krijgt bezoek van de Jeugdprins, uiteraard niet zonder ‘unne krommen črrum’ (mand met cadeautjes).

* Keinderoptocht

:

Het hoogtepunt voor de jeugdprins en zijn gevolg is de Keinderoptocht op Carnavalsdinsdag. En niet alleen voor de jeugdprins! Een kostelijke en vrolijke stoet trekt door de Oeteldonkse straten. Deelname is voor iedereen vrij. Er is een jury en op het eindpunt worden de winnaars bekend gemaakt.

* GOKK

:

Het evenement 'Groot Oeteldonks Keinder Kunstwerk' werd in 1999 voor de eerste keer gehouden. Het vindt plaats op canavalsmaandagochtend. De jeugd krijgt, in een daartoe geschikt gemaakte ruimte in de binnenstad, de gelegenheid om kunstwerken te maken. Aan het eind van de ochtend worden ze opgehangen in de stad.

* De Koekerellen >

:

Al sinds 1969 de Hofkapel van de Jeugdprins. De hofkapel wordt gevormd door jeugdmuzikanten in de leeftijd van 9 tot 16 jaar. Overigens is de naam afgeleid van het Bossche woord voor tol: 'koekerel'.

home

23Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl