Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Binnenstad

 De Muntel / De Vliert

 De Graafsepoort

 Zuidoost

 West

 Noord

 Maaspoort

 De Groote Wielen

        

 Gemeente 's-Hertogenbosch

 Engelen

 Empel

 Rosmalen Noord

 Rosmalen Zuid

 Nuland

 Vinkel

 Oeteldonk

 Evenementen

       

De Bossche wijken

Noord

       

De Diavoorstelling van de wijken

Klik op één van de buurten voor een diavoorstelling. 

 

 Orthen

 Orthen west

 De Buitenpeppers

 De Herven

 De Slagen

 De Haren

 De Reit

 De Donk

 De Rompert De Morgen

 De Hambaken

 Sprookjesbuurt

 Edelstenenbuurt

 Muziekinstrumentenbuurt

 De Heinis

 Bedrijventerrein De Herven

 Bedrijventerrein Noord

    

Orthen - Vroeger was het een buurtschap met een eigen bestuur. Het is ouder dan de stad zelf. In de begroting van de gemeente wordt Orthen ook apart vernoemd, als Afdeling Orthen. Orthen is de oudste woonplaats van het rechtsgebied (libertas) van de historische stad 's-Hertogenbosch. Aangenomen wordt dat de stad 's-Hertogenbosch in 1196 werd gesticht, Orthen is nog ouder en was een aparte heerlijkheid. Er wordt in 815 al melding gemaakt van villa Orthen,

vanuit het Latijn vertaald: Landgoed Orthen. De Hertog van Brabant had in de 12e eeuw ten zuiden hiervan zijn jachtterrein, wat aangeduid werd met des Hertogen bosch. De stad is vanuit Orthen gesticht door het allodium stadsrechten te geven. Tot 1413 behoorde de hele stad 's-Hertogenbosch tot de parochie Orthen, met als hoofdkerk de St. Salvator. In de 19e eeuw hoorde Orthen bij de gemeente Den Bosch, maar was op enkele punten toch een zelfstandige gemeenschap. De inwoners beschikten o.a. over een gemeenschappelijk vermogen (enkele landerijen en gebouwen). Het toenmalige bestuur van het buurtschap werd door zogenaamde Schaarmeesters uitgeoefend. Een conflict met het Bossche stadsbestuur over de aanleg van een kerkhof was de aanleiding tot nog meer conflicten met de stad. Om de ruzies op te lossen stelde koning Willem III bij Koninklijk Besluit van 1 juni 1866 een regeling vast die nu nog steeds geldig is. De eigendommen bestaan nog steeds in de vorm van grond en geld. De opbrengst komt tegenwoordig ten goede aan de gemeenschap van Orthen in de vorm van subsidies. De naam Orthen is wel verklaard als Oort, wat "grens" betekent. Die grens was dan die van de Mark Antwerpen en de voorlopers daarvan, niet die van het hertogdom. Pas in 1120 kwam Orthen in het bezit van de graven van Leuven, de voorlopers van de hertogen van Brabant. Het was toen nog een geïsoleerde enclave. Weer een andere mogelijke herkomst van de naam Orthen is Ordune ofwel "zandrug". Vanuit Oss naar Drunen ligt haaks op de Centrale Slenk een zandrug van dekzand. Orthen ligt op deze zandrug. De wijk Orthen is vooral bekend om de begraafplaats, de enige van de stad. De begraafplaats draagt de naam Groenendaal, naar de eerste Bosschenaar die in 1858 hier is begraven. Zijn grafzerk is bewaard gebleven. Ook is er in de wijk nog Fort Orthen aanwezig. De oude winterdijk van de Beersche Maas, die in de richting van de Heinis gaat, ligt er ook nog.

home

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl