Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Binnenstad

 De Muntel / De Vliert

 De Graafsepoort

 Zuidoost

 West

 Noord

 Maaspoort

 De Groote Wielen

        

 Gemeente 's-Hertogenbosch

 Engelen

 Empel

 Rosmalen Noord

 Rosmalen Zuid

 Nuland

 Vinkel

 Oeteldonk

 Evenementen

       

De Bossche wijken

Vinkel

       

Vinkel - De naam Vinkel bestaat als geografisch aanduiding al veel en veel langer dan de parochie. Hij komt namelijk al voor in oorkondes uit 1298 en 1299 waarin hertog Jan II van Brabant verklaart dat hij aan de inwoners van Geffen en Nuland gemeenschappelijke gronden in gebruik gaf. Deze gronden lagen tussen het Rosmalense Maliskamp en het Heessche Zoggel, een gebied dat als "Vinkel" werd aangeduid. Die naam is veelzeggend: vinkel of fangja is slechte, lichte turf, maar ook modder. Er groeide heide, en vochtig was het ook. Goed om je schapen te weiden en brandstof uit te winnen.
                
Omstreeks 1200 vestigden zich Wilhelmieter monniken in deze contreien. Zij zijn met de eerste ontginningen begonnen. Eeuwenlang werd Heesch-Vinkel naar hen Munnekensvinkel genoemd.
         
Aan de westkant van Vinkel lag het Berlicumse gehucht Kaathoven. Kaathoven. Quaet of kaat heeft ook weer te maken met slechte grond.
Omstreeks 1340 lag hier het landgoed van Heer Bock, de Boxhoeve. De eigenaren daarvan

hadden in de zestiende eeuw het recht een priester aan te wijzen voor de bediening van de Kaathovens kapel. Deze kapel was toegewijd aan de heilige Cunera. Tot het landgoed behoorde ook de hoeve Engelenstede, waarschijnlijk genoemd naar Engel van Volckel, die rond 1440 de eigenaresse was.
             
Plaatje. In de negentiende eeuw werden de ontginningen in Vinkel steeds grootschaliger en nam het aantal inwoners toe. Er was al een schooltje, gehuisvest in de Kaathovense kapel, maar een kerk ontbrak nog. Vanuit Heesch-Vinkel ging men naar de mis in Heesch, vanuit Kaathoven naar Berlicum. De meeste Vinkelnaars moesten echter naar Nuland. Toenemende wateroverlast en vooral de overstromingen van begin 1880 maakten deze voettocht vrijwel onmogelijk.
             
Om iets aan de geestelijke nood die daarvan het gevolg was, te doen, stemde de bisschop in met de stichting van een nieuwe parochie. Vier jaar later was het zover: Vinkel werd een zelfstandige parochie onder pastoor Petrus Vogels. Doordat het dorp tot 1994 bestuurlijk onder vijf gemeenten viel, was de parochie er een veel sterkere bindende factor dan elders. De pastoor nam er dan ook een nog belangrijker plaats in dan we van andere plaatsen gewoon zijn. Je kunt wel zeggen dat in Vinkel de pastoor een tijdlang als het ware de positie van een dorpsburgemeester ingenomen heeft.
      
Begon de parochie met ongeveer 450 parochianen, rond 1900 waren dat er al 625. In 1950 was het eerste duizendtal al ruim overschreden (1.310) en in het midden van de jaren zestig werd het zielental van 1.500 bereikt. In 2007 woonden er ruim 2.000 mensen in Vinkel.

home

Website informatieGastenboek

Foto's copyright bij groetenuitdenbosch.nl