Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

  De Groote Stroom

  De Verwersstroom

  De Vughterstroom

  De Kleine Vughterstroom

  De Kerkstroom

  Het Hellegat

  De Binnenhaven

  De Singelgracht

  Sluizen en Stuwen

  De Rondvaarten

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

 

       

Binnendieze

De Verwersstroom

 

Achter de aan de Verwersstraat gelegen panden stroomt de tak van de Binnendieze bekend als de Verwersstroom. De naam Verwersstraat is ontstaan

omdat zich aan deze oorspronkelijk Colpertstraat geheten straat in de loop der tijd vooral veel lakenververs hebben gevestigd. Onder de tuin van het pand Oude Dieze 13 lag een gemetselde toog met een lengte van ca. 17 meter die door de indringing van water en opgetreden vorstschade in een onstabiele toestand verkeerde. De situatie ter plaatse was dermate gevaarlijk dat van herstel

van de toog moest worden afgezien. In plaats daarvan werden aan beide zijden van de Binnendieze nieuwe gemetselde grondkerende muren gebouwd met daartussen twee voetgangersbrugjes en twee steunberen. Ter hoogte van het Volder-straatje is de enige plaats te vinden waar langs de Binnendieze een houten beschoeiing als grondkering fungeert. In verband met de zeer slechte toestand waarin deze beschoeiing in 1981 verkeerde is hier in het kader van de Binnendieze-

restauratie in 1981 een nieuwe grondkering aangebracht van de duurzame en harde houtsoort azobé. De Verwersstroom stroomt onder het plein voor het Gouvernementsgebouw (thans Noord-Brabants Museum) door en is daar ca. 3,2 meter breed. De hardstenen gevel van het gebouw is rechtstreeks op één zijde van de toog van de Verwersstroom gefundeerd. De gemetselde toog heeft een lengte van 44,25 meter en dateert uit de tijd van de bouw van het Gouvernement. Door het bouwen van togen waarop huizen werden gebouwd ontstond een gesloten huizenrij alleen

onderbroken door kruisingen met de openbare weg. De Verwersstroom werd hierdoor te beginnen bij het Lombardje over een lengte van ca. 300 meter, met uitzondering van een klein stukje bij de Stoofstraat tot aan de Kruisstraat, geheel aan het zicht onttrokken. Omdat in 1966 een aantal panden in de Snellestraat dreigden in te storten heeft men inderhaast een betonkoker onder deze panden aangebracht. In 1982 had men nog het plan om deze koker tijdens de restauratiewerken weer te verwijderen maar uit kostenoverwegingen heeft men hiervan helaas moeten afzien. De Abtsbrug waarvan de oudst bekende vermelding uit 1466 dateert is door het ontstaan van bebouwing naast de brug in de 17e eeuw nog maar aan één zijde als brug te herkennen. De funderingen van de Abtsbrug zijn bij de restauratie van de Binnendieze hersteld.

       

home

Vorige13456789Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright © bij groetenuitdenbosch.nl