Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

  De Groote Stroom

  De Verwersstroom

  De Vughterstroom

  De Kleine Vughterstroom

  De Kerkstroom

  Het Hellegat

  De Binnenhaven

  De Singelgracht

  Sluizen en Stuwen

  De Rondvaarten

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

 

       

Binnendieze

De Singelgracht

       

De Singelgracht is van oorsprong een vestinggracht en is gelegen langs de zuidzijde van de vestingstad 's-Hertogenbosch. De Singelgracht stroomt

vanaf de aansluiting op de rivier de Dommel bij de Vughterstuw langs de Parklaan, Spinhuiswal en Zuidwal om bij de in 1880 gebouwde Hekelsluis aan de Hekellaan in de Binnendieze te stromen. Achter de Hekelsluis ligt de De Groote Hekel ook wel De Drie Heeckelen of de Waterpoort bij de Volderstrappen genoemd, deze wordt voor het eerst vermeld in 1399 en

     

    

was de inlaat voor de hoofdstroom van de Dommel op de Binnendieze. Sinds het gereedkomen van het bij de Hekelsluis gebouwde stoomgemaal was men sinds 1884 in staat om de waterstand van de Binnendieze naar wens te reguleren. Na de Tweede Wereldoorlog is dit stoomgemaal

buiten gebruik gesteld en uiteindelijk gesloopt. Tijdens de restauratie van de Binnendieze bleek de in 1880 gebouwde Hekelsluis in een dermate slechte toestand te verkeren dat men besloten heeft tot restauratie over te gaan. Deze restauratie werd vervolgens in 1998 dan ook daadwerkelijk uitgevoerd. Door de aanleg van de nieuwe Kruisbroedershekel is een attractieve verbinding ontstaan tussen de Kerkstroom en de Singelgracht waardoor het mogelijk werd om een rondvaart over de Binnendieze te maken waarbij ook de Singelgracht kon worden betrokken. Zo ontstonden er mogelijkheden om alternatieve vaarroutes te ontwikkelen wat de toeristische aantrekkelijkheid van de Binnendieze aanmerkelijk heeft vergroot. Het laagste punt van de Singelgrachtdijk langs de Bossche Broek ligt op 4.80+ NAP. Als gevolg van de hoge waterstand begin 1995 heeft tegenover Bastion Vught op 30 januari 1995 om 21.00 uur een dijkdoorbraak plaatsgevonden. Hierdoor overstroomde een gedeelte van de A2, die dwars door het Bossche Broek is aangelegd, en moest deze voor langere tijd voor het verkeer worden afgesloten.

        

home

Vorige12345679Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright bij groetenuitdenbosch.nl