Stadswandeling

 Geschiedenis

 Binnendieze

  De Groote Stroom

  De Verwersstroom

  De Vughterstroom

  De Kleine Vughterstroom

  De Kerkstroom

  Het Hellegat

  De Binnenhaven

  De Singelgracht

  Sluizen en Stuwen

  De Rondvaarten

 Sint-Janskathedraal

 's-Hertogenbosch

 Vestingstad in het groen

 Bossche wijken

 Oeteldonk

 Evenementen

 

 

       

Binnendieze

De Vughterstroom

 

Bij de samenkomst van de Kleine Vughterstroom en het einde van de gedempte Parkstroom begint de Vughterstroom. Na enkele tientallen meters stroomt deze tak van de Binnendieze bij de Molenbrug onder de Vughterstraat door om, na een bocht naar rechts, zijn weg parallel aan de Postelstraat

en de Kruisstraat te vervolgen. De Molenbrug aan het begin van de Vughterstroom is als gevolg van de aan weerszijden van de brug ontstane bebouwing als zodanig niet meer herkenbaar, de vroegste vermelding van een brug op deze plaats dateert uit 1334. In de Postelstraat stond tussen het Lamstraatje en de Capucijnenpoort tot 1976 een school en een internaatsgebouw van de zusters van

de Congregatie van Jezus, Maria en Jozef. Dit complex liep door tot over de Vughterstroom waardoor de Molenstraat hier doodliep. De bebouwing op de Vughterstroom was over een lengte van 43,5 meter gefundeerd op een brede en hoge gemetselde overkluizing. De gemeente kocht een strook grond van de Congregatie en trok de Uilenburg door in de richting van de Capucijnenpoort. Tijdens de restauratie van de Binnendieze bleek vervolgens dat de lange overkluizing voor 90% gesloopt moest worden en werd tussen de wel gehandhaafde funderingen een nieuwe gemetselde toog aangebracht waarop de woningen

Uilenburg 28 t/m 40 werden gebouwd. In 1973 lag tussen de panden Uilenburg 18 en 20 nog een open strook grond van bijna 20 meter lengte met een talud naar de Vughterstroom die voornamelijk als vuilstortplaats werd gebruikt. Na reconstructie van de oorspronkelijke muur op de ter plaatse gevonden funderingsresten is hier een terras aangebracht compleet met watertrap, zitbanken en een

jeu de boulesbaan. De overkluizing van de panden Molenstraat 16-18 dateert blijkens een gevonden sluitsteen uit 1632. In 1973 was de toestand van de overbouwing zo slecht dat het te gevaarlijk werd geacht om er onder door te varen. Na het herstel van de fundering kon men tenslotte met de restauratie van de panden zelf beginnen en thans is dit waarschijnlijk een van de meest gefotografeerde bezienswaardigheden van 's-Hertogenbosch. Het pand "De Drie Kronen" op de hoek Korenbrugstraat - Molenstraat heeft een zijgevel van meer dan 30 meter lengte die op een langs de Vughterstroom gebouwde muur is gefundeerd. Op deze plaats is ook een opstappunt voor de vaarroutes over de Binnendieze gemaakt. Na het passeren van de stuw bij de Vismarkt en het kruisen van de Visstraat mondt de Vughterstroom uiteindelijk uit in de Binnenhaven. De foto's zijn precies in de tegengestelde richting geordend om een aansluiting te krijgen met de vaarroutes.

        

home

Vorige12456789Volgende

Website informatieGastenboek

Foto's copyright bij groetenuitdenbosch.nl